GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HISATO

Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Nhật ngữ AOI

Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Nhật ngữ AOI

Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Nhật ngữ AOI Tầm nhìn Nhật ngữ Hisato phấn đấu trở thành một trong những trung tâm Nhật ngữ hàng đầu của Việt Nam, với các trung tâm, cơ sở đào tạo trên khắp cả nước. Nhật ngữ Hisato sẽ không chỉ được biết đến như một trung tâm Nhật ngữ với chất lượng đào tạo tốt, mà còn là một trung tâm Nhật ngữ có nhiều hoạt động, đóng góp cho xã hội. Sứ mệnh Sứ … Đọc Thêm