Đăng ký lớp miễn phí


 CS 1: ĐH Sư phạm CS 2: ĐH Giao thông VT CS 3: ĐH Kinh tế QD


 - Thứ 2 và thứ 4 - Thứ 3 và thứ 5 - Thứ 2 và thứ 6


 Ca 1: 18h - 19h30 Ca 2: 19h30 - 21h